Příloha může obsahova všechny běžné přípony pro soubory obrázků a textvých dokumentů. Maximální velikost přílohy činí 5Mb.