Mám-li vyjádřit, co je pro moji tvorbu charakteristické, pak je to především žena, kterou vyznávám a interpretuji v mnoha formách či rozdílných přístupech - v komorní plastice, na sochařských sympoziích, v realizacích...
… má práce je sochařským vyznáním zhmotněným v primárních materiálech kámen-dřevo-bronz

Snad bych mohl ještě zmínit víno…